понедельник, 15 июня 2015 г.

"МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ" питання до іспиту для 5 курсу


 1. Загальне поняття математичної моделі. Механіка Арістотеля порівняння з ньютонівською.
 2. Компонентне моделювання. Концепція «віртуального стенду». Слідкуючий диференціатор.
 3. Типи моделей. Схема моделювання нелінійних динамічних систем.
 4. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Моделі у просторі сигналів. Перетворення Лапласу та передаточні функції.
 5. Імпульсні, перехідні характеристики та передаточні функції, частотні характеристики.
 6. ВІВО-стійкість, критерії стійкості.
 7. Критерій Михайлова, ознага чергування коренів.
 8. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.
 9. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.
 10. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Фізична реалізуємість та причинність.
 11. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма спостережуємості.
 12. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.
 13. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.
 14. Загальна схема зв’язків між моделями лінійних систем.
 15. Дискретизація та відновлення сигналів. Теорема Котельникова, формула відновлення.
 16. Причинні методи відновлення, ZOH і FOH, помилкі відновлення.
 17. Кінцеві автомати. Типи синхронізації.
 18. Асинхронні автомати.
 19. Мережі Петрі. Неформальне визначення.
 20. Мережі Петрі. Формальне визначення.
 21. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі та сумісно можливі події. Стійкість МП.
 22. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).
 23. Методи генерації випадкових чисел. Вимоги до генераторів.
 24. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом.
 25. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.
 26. Моделювання випадкових подій та величин.
 27. Системи масового обслуговування. Система М/М/1 та ії властивості.
 28. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності.
 29. Стратегічне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування. Факторний експерімент.


1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. -М.: Наука. -1978. -400 с.
2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.
3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.
4. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем. –СПБ.: БХВ-Петербург. -2002. -464 с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий