вторник, 23 декабря 2014 г.

Системний аналіз (питання до іспиту для 3 курсу)


Системний аналіз
(питання до іспиту для 3 курсу)

 1.      Системи і моделі, прості і складні системи. Системний і теоретико-множинний підходи.
 2.      Системна постановка задачі прийняття рішень.
 3.      Класифікація задач прийняття рішень.
 4.      Теоретико-множинний опис системи. Підсистеми, зв'язки, структура. Ієрархія описів системи, масштаб.
 5.      Модель системи у вигляді «чорного ящика».
 6.      Спостереження і експеримент. Вимірювання та бінарні відношення.
 7.      Основні вимірювальні шкали - шкали порівнянь.
 8.      Декомпозиція бінарних відносин і графів. Застосування для колективних (групових) рішень.
 9.      Симплекси, симпліціальний комплекс як структурна модель системи. Триангуляція поверхонь.
 10.      Ланцюги та кордони. Формальна група ланцюгів. Взяття кордону як понижуючий гомоморфізм.
 11.      Група гомологий як факторгруппа циклів по кордонах.
 12.      Зв'язність,  фундаментальна група (група шляхів).
 13.      Q-зв'язність в симпліціальному комплексі як відношення еквівалентності.
 14.      Структурний вектор симпліціального комплексу.
 15.      Структурне дерево симпліціального комплексу. Адресація елементарних (несоставних) симплексів.
 16.      Ексцентриситет симплекса в комплексі.
 17.      Функції вибору в задачах прийняття рішень.
 18.      Функція вибору лексикографічної оптимізації.
 19.      Основи рефлексивного вибору. Біполярний вибір, рефлексія нульового рангу.
 20.      Біполярний вибір, модель рефлексії першого рангу.
 21.      Неперервна модель рефлексії першого рангу.
 22.      Біполярний вибір, модель рефлексії другого рангу.
 23.      Неперервна модель рефлексії другого рангу.
 24.      Рангова рекурсія в моделях рефлексії.
 25.      Приклади рефлексивного аналізу: Dirthy face game, Жадібний сисадмін, Хитрі продажники.
 26.      Інтенціональний вибір, метавибір.
 27.      Модель рефлексії терориста.
 28.      Експериментальна перевірка неперервної моделі рефлексивного вибору з біполярної шкалою.
 29.      Теорія бімодального розподілу даних рефлексивного експерименту.
 30.      Золотий перетин як результат рефлексивного оцінювання.
 31.      Рефлексія при мультиполярному виборі, формула Таран.

Література

1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. -М.: Высш. шк. -1989. -367 с.
2. Касти Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. -М.: Мир. -1982. -216 с.
3. Лефевр В.А. Алгебра логики. - М.: Когито-центр. -2003. -426 с.
4. Таран Т.А., Шемаев В.Н. Математическое моделирование рефлексивного управления // Системні дослідження та інформаційні технології, 2005, № 3, с. 114-131.
5. Филимонов В.А. Алгебра логики и совести. Омск: Издательство Омского государственного института сервиса, -2006. -72 с.

2 комментария:

 1. На экзамене при подготовке к ответу разрешается пользоваться только головой (и только своей).

  ОтветитьУдалить
 2. Стаття Почепцова, про яку розповідав: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/konstruirovanie_informatsionnykh_kontekstov_v_tselyakh_vedeniya_bikhevioristskikh_voyn/undefined/

  ОтветитьУдалить