пятница, 13 июня 2014 г.

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬМОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
питання до іспиту
 1. Процес прийняття рішення (ППР), суб’єкти ППР, їх ролі та функції. Вподобання, бінарні відношення, завдання матрицею, графом, перетином. Головні властивості та операції з БВ.
 2. Поняття критерію. Основні шкали порівняння. Засоби позбавлення багатокритеріальності. Метод лінійної згортки.
 3. Домінування для альтернатив. Множина Парето та її побудова. Множина Слейтера, її порівняння з Парето.
 4. Функції вибору (ФВ) та БВ, оцінки числа.
 5. Головні механізми вибору і відповідні функції вибору, приклади.
 6. Характеристичні властивості Айзермана і Малишевского. Турнірний механізм.
 7. Класифікація і декомпозиція функцій вибору.
 8. Нормальні ФВ. Теорема о непорожності нормального вибору.
 9. Структура нормального вибору, формула обчислення НФВ, число НФВ.
 10. Колективні рішення. Парадокс Кондорсе і метод Борда. Приклад Фішберна.
 11. Аксіоми Ерроу, теорема неможливості і правило диктатора. Ослаблення аксиом Ерроу: умова політичного вибору, олігархія.
 12. Розв'язуючи правила змістовні по Кондорсе. РП Копленда і Сімпсона.
 13. Метод Шульце та його процедурна реалізація.
 14. Груповий вибір, організація роботи ГПР, конференції з прийняття рішень. Значення консенсусу. Метод проектування.
 15. Використання функцій корисності (ФК) в задачах вибору. Аксіоми фон Неймана. Лотереї та їх детерміновані еквіваленти. Задачи з урнами. Аналіз дерева рішень, згорка дерева.
 16. Парадокс Алле та ефекти нераціональної поведінки.
 17. Функції колективної корисності. Утилітаризм та егалітаризм.
 18. Криві та мапи байдужості, локальні коефіцієнти заміщення (ЛКЗ). Побудова ФК та прийняття рішення за ЛКЗ.
 19. Задачі вибору з об'єктивними моделями. Підхід дослідження операцій. Багатокритеріальні альтернативи. Метод вартість-ефективність.
 20. Задачи з об’єктивними моделями. Задача багатокритеріального лінійного програмування. Людиномашинні процедури.
 21. Метод коефіцієнтів важливості SIGMOP.
 22. Метод прямих оцінок векторів Дайєра-Джіофріона.
 23. Метод пошуку задовільних значень STEM.
 24. Задачи ПР з суб'єктивними моделями.
 25. Метод аналізу ієрархій Сааті. СППР EXPERT CHOICE.
 26. Метод ELECTRE рангування багатокритеріальних альтернатив.
 27. Моделі рефлексії І та ІІ рангу, неперервна модель.

Комментариев нет:

Отправить комментарий