суббота, 19 апреля 2014 г.

Питання до колоквіуму з ММПР

Питання до колоквіуму з ММПР
1. Процес прийняття рішення (ППР), суб’єкти ППР, їх ролі та функції. 
2. Вподобання, бінарні відношення (БВ), завдання БВ матрицею, графом, перетином, їх значення для ПР. Головні властивості та операції з БВ.
3. Поняття критерію. Засоби позбавлення від багатокритерійності.
4. Домінування за Парето багатокритерійних альтернатив. Множина Парето її властивості та побудова.
5. Функції вибору (ФВ) та БВ, комбінаторні оцінки їх числа. 
6. Головні механізми вибору і відповідні функції вибору, приклади. 
7. Характеристичні властивості ВФ за Айзерманом і Малишевскім, класи ФВ. 
8. Турнірний механізм та його властивості.
9. Класифікація і декомпозиція функцій вибору.
10. Нормальні ФВ. Теорема о непорожності нормального вибору.
11. Структура нормального вибору, число НФВ.

Література:
1. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень. –Київ.: Університет. –2006. -304 с.
3. Макаров И.М. и др. Теория выбора и принятия решений. -М.: Наука. -1982. -328 с.
4. Юдин Д.Б. Вычислительные методы теории принятия решений. -М.: Наука. -1989. -320 с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий