воскресенье, 9 мая 2010 г.

Тематика робот для груп ФІ

Для літньої практики та бакалаврських/магістерських робот

-Математичне моделювання:

Створення та дослідження моделі формування цифрового зображення космічним сканером на основі використання світлочутливої ПЗЗ-лінійки (врахування просторово-часового квантування, аналіз можливостей відновлення зображення та інше).

-Цифрова обробка зображень, оцінювання характеристик
та калібрування даних дистанційних вимірювань:

Уточнення характеристик просторового та радіометричного (за яскравістю) розрізнення. Субпіксельна обробка — просторове привязування зображень за спеціальними тест-об'єктами. Подолання обмежень просторової дискретизації та квантування сигналів за рівнем (радіометричне розрізнення) — субквантова обробка.
Визначення просторових, спектральних та радіометричних характеристик зображення – розробка відповідних процедур. Оцінювання якості даних непрямих вимірювань – процедури метрологічного класу.
Адаптивні цифрові вінеровські фільтри зображень — розробка та побудова.

-Методи підтримки прийняття рішень:

Синтез багатокритеріальної поліноміальної функції корисності в умовах невизначеності, нестохастичні підходи.
Процедури прийняття рішень з використанням можливостей ГІС-технологій.
Задачі класифікації за зображеннями, розробка надійної процедури оцінювання точності класифікатора.
Оцінювання рисків в умовах невизначеності, нестохастичні підходи на основі заданого допустимого ризику.
Технологічні ризики у розподіленої системі, характеристики безпеки, аварійне обслуговування, оцінки надійності та якості. Дисципліна та процедури аварійного обслуговування.

За всіма напрямами - комп'ютерне моделювання на основі SciPy, NumPy.

3вертатись: корп.11, кімн.309

Комментариев нет:

Отправить комментарий